ledere på museum

Museumsdirektører

Som museumsdirektør sitter du alene på toppen, og de vanskelige avgjørelsene om kultur vs. kroner hviler på dine skuldre. Vi inviterer deg til et fortrolig og konfidensielt forum hvor du kan få kunnskap og dele erfaringer med andre direktører ved norske museer.

Museene møter stadig nye utfordringer både på forretningsmessige og ledelsesmessige områder.

Raske endringer i museumsverdenen må omsettes til nye aktiviteter, prosesser og konkrete tiltak.

Dette stiller kontinuerlig nye krav til ledere, som det kan være vanskelig å leve opp til.

Les mer

Dilemmaavklaring og diskusjon rundt viktige avgjørelser er et naturlig tema for nettverket. Da slipper du å føle deg alene i stormens øye, og kan lære av andres suksesser og fallgruver.

Nettverket er derfor et tilbud til museumsdirektører om å skape en effektiv arena for erfaringsutveksling og hvor ny innsikt kan omsettes til praktisk bruk i egen virksomhet, samt brukes til å påvirke relevante samarbeidspartnere.

Les mer

Pris

Kr 14900,-

Inkluderer to 2-dagers samlinger i året

Les mer

Nettverket møtes to ganger i året til lunsj-lunsj samlinger. Samlingene går på rundgang hos medlemmene i nettverket.

Som nettverksdeltager vil du få anledning til å invitere med deg en kollega inn i Minikonferanse to ganger pr. år i regi av Virke
Les mer