ledere på museum

Nettverk for museumsdirektører

Å være museumsdirektør er en krevende rolle. Vi inviterer deg til et fortrolig og konfidensielt forum der du kan få kunnskap og dele erfaringer med andre i samme situasjon.

Museene møter stadig nye utfordringer både på forretningsmessige og ledelsesmessige områder.

Raske endringer i museumsverdenen må omsettes til nye aktiviteter, prosesser og konkrete tiltak.

Dette stiller kontinuerlig nye krav til ledere, som det kan være vanskelig å leve opp til.

Les mer

Dilemmaavklaring og diskusjon rundt viktige avgjørelser er et naturlig tema for nettverket. Da slipper du å føle deg alene i stormens øye, og kan lære av andres suksesser og fallgruver.

Nettverket er derfor et tilbud til museumsdirektører om å skape en effektiv arena for erfaringsutveksling og hvor ny innsikt kan omsettes til praktisk bruk i egen virksomhet, samt brukes til å påvirke relevante samarbeidspartnere.

Les mer

Pris

Kr 14900,-

Inkluderer to 2-dagers samlinger i året

Les mer

Nettverket møtes to ganger i året til lunsj-lunsj samlinger. Samlingene går på rundgang hos medlemmene i nettverket.

Som nettverksdeltager vil du få anledning til å invitere med deg en kollega inn i Minikonferanse to ganger pr. år i regi av Virke
Les mer