De beste ideene finner man sammen

Profesjonelle nettverk blir stadig viktigere. Digitalisering, nye forretningsmodeller og effektivitetskrav utfordrer mer enn noensinne, endringene skjer lynraskt og stiller tøffe krav til ledernes evne til å utvikle seg selv og egen virksomhet.

Tør du stå utenfor et nettverk?

Nettverkene som Virke tilbyr er bygget på tillit mellom deltagerne, nettopp for å kunne lage rom for alle perspektiver, spørsmål og refleksjoner – som stimulerer til nytenkning.

I disse nettverkene møtes likesinnede i samme bransje, fag eller rolle og gir relasjoner, selvinnsiktog påfyll som gjør dagens ledere rustet for fremtidens arbeidsliv.

Les mer

Nytt arbeidsliv – nye muligheter

Nær halvparten av norske ledere som deltok i en fersk undersøkelse fra Virke og Norstat tror på store endringer i egen bransje i kommende år. Undersøkelsen viser også en solid optimisme blant norske ledere med tanke på den teknologiske utviklingen og nye muligheter.

− Med de kravene som stilles til virksomhetenes omstillingsdyktighet i dag, må man være i stand til å se mulighetene som byr seg i det nye arbeidslivet. Hvis du da har en plattform der du kan sparre med andre ledere i samme situasjon, og er åpen for nye impulser og synsvinkler, får du et stort konkurransefortrinn, sier Virke-lederen.

Les mer

Nettverksdeltakerne forteller

Vi har snakket med noen av våre nettverksdeltakere om Virkes nettverk.

Om Nettverk

Virke tilbyr profesjonelle nettverk som skaper utvikling, resultater og relasjoner.

Et nettverk i Hovedorganisasjonen Virke består av 10-20 personer med tilsvarende stilling i ulike virksomheter. Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer eller problemstillinger fra hverdagen.

  • Virke nettverk gir effektiv tilgang på ny kunnskap og erfaring
  • Profesjonell sparring og personlig utvikling 
  • Det faglige innholdet utvikles i tråd med deltakernes ønsker
  • Virke administrerer og tilrettelegger
  • Virke driver 40 ulike nettverk i Oslo, Bergen og Stavanger

Vi legger vekt på faglig innhold i møtene.
Utover fag er relasjon og erfaringsdeling det som er viktigst ved deltakelse i et Virke nettverk.

Les mer