Salgsledere

Kampen om kundene er stadig til stede, men verktøyet for å oppnå et salg har endret seg kraftig. Kunden setter andre krav til selgere, det er mer fokus på relasjoner og tillit enn på markedsmateriell og kampanjer. I nettverket for salgsledelse vil vi blant annet engasjere oss i å skape egenmotiverte, engasjerte og stolte salgsteam som når sine salgsmål på en effektiv måte.

Eksempler på temaer i nettverket

 • Målsetninger, motivasjon og handlingsplan
 • Fokus på hvordan du bygger kraftfulle og gjennomførbare mål, både på individ – og avdelingsnivå. Gjennomgang av enkle og kraftfulle verktøy for selvledelse og egenmotivasjon.
 • Hvordan skape et motivert salgsteam gjennom coachende lederstil
 • Kommunikasjonstrening:
 • Lær å forstå kunden og / eller dine selgere.
 • Fokus på enkle verktøy som skaper tillit. Gode spørsmålsstrategier som får frem kundens behov. Kommunikasjonsstrategi for å håndtere innvendinger og avslutte salget.
 • Salgspresentasjonen– oppbygning, innhold og fremføring
Les mer

Hvem kan delta?

Nettverket passer for salgsledere med selgere under seg, - alle som aktivt jobber med å få bedriften til å utvikle seg og vokse gjennom økt fokus på kunder og  B2B salg.

Les mer

Pris

Kr 19900,-

Les mer

Prisen inkluderer 5 samlinger 

 

 1. samling er et møte med middag og temakartlegging
 2.  samling er et nettverksmøte på 4 timer
 3. samling er en lunsj til lunsj samling
 4. møte og 5. møte er nettverkssamling på 4 timer

Som nettverksdeltager vil du få anledning til å invitere med deg en kollega inn i Minikonferanse to ganger pr. år i regi av Virke

Les mer