Salgsledere

Kampen om kundene er stadig til stede, men verktøyet for å oppnå et salg har endret seg kraftig. Kunden setter andre krav til selgere, det er mer fokus på relasjoner og tillit enn på markedsmateriell og kampanjer.

I nettverket for salgsledelse vil vi blant annet engasjere oss i å skape egenmotiverte, engasjerte og stolte salgsteam som når sine salgsmål på en effektiv måte.

Eksempler på tema i nettverket

 • Målsetninger, motivasjon og handlingsplan
 • Fokus på hvordan du bygger kraftfulle og gjennomførbare mål, både på individ – og avdelingsnivå. Gjennomgang av enkle og kraftfulle verktøy for selvledelse og egenmotivasjon.
 • Hvordan skape et motivert salgsteam gjennom coachende lederstil
 • Kommunikasjonstrening:
 • Lær å forstå kunden og / eller dine selgere.
 • Fokus på enkle verktøy som skaper tillit. Gode spørsmålsstrategier som får frem kundens behov. Kommunikasjonsstrategi for å håndtere innvendinger og avslutte salget.
 • Salgspresentasjonen– oppbygning, innhold og fremføring
Les mer

Hvem kan delta?

Nettverket passer for salgsledere med selgere under seg, - alle som aktivt jobber med å få bedriften til å utvikle seg og vokse gjennom økt fokus på kunder og  B2B salg.

Les mer

Samlinger og pris

Kr 19900,-

Les mer

Prisen inkluderer fem samlinger:

 • Første samling er et møte med middag og temakartlegging.
 • Andre samling er et nettverksmøte på fire timer.
 • Tredje samling er en lunsj til lunsj samling.
 • Fjerde og femte møte er nettverkssamling på fire timer.

Som nettverksdeltaker får du anledning til å invitere en kollega med til Virke Nettverks minikonferanse som holdes to ganger i året.

Les mer

Alt om Virke nettverk

Hva er hensikten med å være med i et nettverk, hva diskuteres og hvordan tilrettelegges nettverkene?

Hensikten med nettverk

Virke nettverk gir effektiv tilgang på ny kunnskap og erfaring. Virke nettverk gir deg mulighet til å komme i forkant av trender og utvikling som er relevant for ditt fagområde, samtidig som du bygger nyttige relasjoner. Hensikten er at nettverkene skal være en god arena for erfaringsutveksling, sparring og læring deltakerne imellom.

Innholdet i nettverkene

Det faglige innholdet utvikles i tråd med deltakernes ønsker. Hver og en av deltakerne kan påvirke innholdet på samlingene. Nettverksgruppen velger selv relevante temaer og bruker egne/bransjens konkrete problemstillinger som utgangspunkt for diskusjonene.

Virkes rolle - administrasjon og tilrettelegging

Nettverket får egen nettverkskoordinator som tilrettelegger de enkelte samlinger og skaffer interessante innledere eller andre ressurspersoner som man ønsker å trekke på. Innholdsmessig vil hovedvekten alltid legges på konkrete problemstillinger fra gruppen. Nettverkskoordinatoren vil fungere som bindeledd mellom møtene og blant annet skaffe informasjon om spesifikke emner som nettverket ønsker å utforske.

Nettverkets hjemmeside

Nettverksdeltakerne får tilgang til en egen hjemmeside kun for nettverket. Her vil man finne linker til relevante nettsteder, faglige innlegg og tips. Her vil også deltakernes kontaktinformasjon finnes. Hjemmesiden vil i tillegg tilby et eget dialogforum, for enkel og løpende kontakt deltakerne imellom.

Virke ordner alt praktisk for nettverket

Vi sørger for å legge en møteplan og ordner alle praktiske forhold omkring møtetid og sted, presentasjoner, fasiliteter og forfriskninger.

Les mer