To menn diskuterer foran møterom med styredeltakere

Styre og ledelse

Ønsker du å bli med i nettverk hvor styrearbeid og ledelse er i fokus? Styret spiller en aktiv rolle i å sikre bedriftens drift og utvikling. Vi tilrettelegger for faglig kompetanseheving og erfaringsutveksling hvor praktisk gjennomføring står i fokus.

Jobber du som daglig leder godt nok i samarbeid med ditt styre?
En profesjonalisering av din virksomhets styrearbeid er viktig for bedriftens utvikling og vekst. Som deltaker i Virke's nettverk for styre og ledelse vil du få faglig påfyll og kompetanseheving som setter deg i stand til å jobbe mer effektivt i din rolle opp mot styret. Du lærer av andres erfaringer og utvikler deg i din egen rolle.
 
Les mer

Gode grunner for å delta i et nettverk

 • Treffe likesinnede
 • En fortrolig arena hvor du kan snakke om de utfordringene du opplever
 • Innholdsrike diskusjoner og erfaringsdeling
 • Best practice
 • Øk din kompetanse innen styrearbeid og lederskap
 • Få større nettverk i næringslivet
Les mer

Eksempler på temaer i nettverket

 • Daglig leders rolle og ansvar i styret
 • Styrearbeid fra A-Å
 • Styrets ansvar og oppgaver
 • Årsregnskap og økonomi
 • Gjennomføring av generalforsamling
 • Styrets sammensetning og rekruttering
 • Strategi og forretningsutvikling

Deltakerne velger hvilke temaer som er spennende
for nettopp dette nettverket.

Les mer

Hvem kan delta i nettverket?

Nettverket passer for deg som er styreleder, styremedlem eller daglig leder i en virksomhet,  og du jobber aktivt med å få bedriften/ bedriftene til å utvikle seg og vokse.

Les mer

Samlinger og pris

Kr 19900,-

Les mer

Prisen inkluderer fem samlinger:

 • Første samling er et møte med middag og temakartlegging.
 • Andre samling er et nettverksmøte på fire timer.
 • Tredje samling er en lunsj til lunsj samling.
 • Fjerde og femte møte er nettverkssamling på fire timer.

Som nettverksdeltaker får du anledning til å invitere en kollega med til Virke Nettverks minikonferanse som holdes to ganger i året.

Les mer

Alt om Virke nettverk

Hva er hensikten med å være med i et nettverk, hva diskuteres og hvordan tilrettelegges nettverkene?

Hensikten med nettverk

Virke nettverk gir effektiv tilgang på ny kunnskap og erfaring. Virke nettverk gir deg mulighet til å komme i forkant av trender og utvikling som er relevant for ditt fagområde, samtidig som du bygger nyttige relasjoner. Hensikten er at nettverkene skal være en god arena for erfaringsutveksling, sparring og læring deltakerne imellom.

Innholdet i nettverkene

Det faglige innholdet utvikles i tråd med deltakernes ønsker. Hver og en av deltakerne kan påvirke innholdet på samlingene. Nettverksgruppen velger selv relevante temaer og bruker egne/bransjens konkrete problemstillinger som utgangspunkt for diskusjonene.

Virkes rolle - administrasjon og tilrettelegging

Nettverket får egen nettverkskoordinator som tilrettelegger de enkelte samlinger og skaffer interessante innledere eller andre ressurspersoner som man ønsker å trekke på. Innholdsmessig vil hovedvekten alltid legges på konkrete problemstillinger fra gruppen. Nettverkskoordinatoren vil fungere som bindeledd mellom møtene og blant annet skaffe informasjon om spesifikke emner som nettverket ønsker å utforske.

Nettverkets hjemmeside

Nettverksdeltakerne får tilgang til en egen hjemmeside kun for nettverket. Her vil man finne linker til relevante nettsteder, faglige innlegg og tips. Her vil også deltakernes kontaktinformasjon finnes. Hjemmesiden vil i tillegg tilby et eget dialogforum, for enkel og løpende kontakt deltakerne imellom.

Virke ordner alt praktisk for nettverket

Vi sørger for å legge en møteplan og ordner alle praktiske forhold omkring møtetid og sted, presentasjoner, fasiliteter og forfriskninger.

Les mer