To menn diskuterer foran møterom med styredeltakere

Styre og ledelse

Ønsker du å bli med i nettverk hvor styrearbeid og ledelse er i fokus? Styret spiller en aktiv rolle i å sikre bedriftens drift og utvikling. Vi tilrettelegger for faglig kompetanseheving og erfaringsutveksling hvor praktisk gjennomføring står i fokus.

Utbytte og formål

Jobber du som daglig leder godt nok i samarbeid med ditt styre?

En profesjonalisering av din virksomhets styrearbeid er viktig for bedriftens utvikling og vekst. Som deltaker i Virke's nettverk for styre og ledelse vil du få faglig påfyll og kompetanseheving som setter deg i stand til å jobbe mer effektivt i din rolle opp mot styret. Du lærer av andres erfaringer og utvikler deg i din egen rolle.

 
Les mer

Hvorfor delta

 • Treffe likesinnede
 • En fortrolig arena hvor du kan snakke om de utfordringene du opplever
 • Innholdsrike diskusjoner og erfaringsdeling
 • Best practice
 • Øk din kompetanse innen styrearbeid og lederskap
 • Få større nettverk i næringslivet
Les mer

Temaer i nettverket

 • Daglig leders rolle og ansvar i styret
 • Styrearbeid fra A-Å
 • Styrets ansvar og oppgaver
 • Årsregnskap og økonomi
 • Gjennomføring av generalforsamling
 • Styrets sammensetning og rekruttering
 • Strategi og forretningsutvikling

Deltakerne velger hvilke temaer som er spennende
for nettopp dette nettverket.

Les mer

Hvem kan delta i nettverket?

Nettverket passer for deg som er styreleder, styremedlem eller daglig leder i en virksomhet,  og du jobber aktivt med å få bedriften/ bedriftene til å utvikle seg og vokse.
 
Les mer

Pris

Kr 19900,-

Les mer

Prisen inkluderer 5 samlinger 

 

 1. samling er et møte med middag og temakartlegging
 2.  samling er et nettverksmøte på 4 timer
 3. samling er en lunsj til lunsj samling
 4. møte og 5. møte er nettverkssamling på 4 timer

Som nettverksdeltager vil du få anledning til å invitere med deg en kollega inn i Minikonferanse to ganger pr. år i regi av Virke

Les mer