Næringslivsledernes opplevelser fra Virkes nettverk

 

Det er bra for alle ledere å ha et nettverk hvor man kan hente inspirasjon og erfaringer fra andre bedrifter. 

- Ellen E. Brekke fra NRK

Les mer

'

Nettverk passer for alle, helt uavhengig av bransje. Det er nettopp miksen av helt ulike typer virksomhet som er styrken i mitt nettverk.

- Toralf Bølgen fra Bølgen og Moi

Les mer

Ellen E. Brekke fra NRK

1. Beskriv med få ord fordelene ved å være med i Virke nettverk

Fordelen med å være med i et Virke nettverk er at det er godt organisert med møteinnkallinger, gode foredragsholdere og HR temaer som treffer våre behov.

2. Hvorfor er det viktig for ledere å være med i et nettverk?

Det er bra for alle ledere å ha et nettverk hvor man kan hente inspirasjon og erfaringer fra andre bedrifter. Det kan også være nyttig å ha noen eksternt å diskutere faglige utfordringer eller dilemmaer med.

3. Hvem passer nettverk for?

Nettverk passer for alle som ønsker faglig påfyll og erfaringsutvekslinger.

4. Hvordan vil du beskrive din gruppe

Min HR gruppe har eksistert en stund, men med en del utskifting av medlemmer underveis. Det er en veldig hyggelig gruppe med god og åpen dialog. Det hender også at vi søker råd eller innhenter benchmark fra hverandre utenom møtene.

Les mer

Toralf Bølgen fra Bølgen og Moi

1. Beskriv med få ord fordelene ved å være med i Virke nettverk

Fordelene med å være i et nettverk ligger selvfølgelig i muligheten man får til å drøfte problemstillinger i en uformell setting, uten å veie ordene på gullvekt. 

2. Hvorfor er det viktig for ledere å være med i et nettverk? 

De fleste ledere er jo nettopp det fordi de har evnen til å ta avgjørelser og løse utfordringer, men før eller siden, eller med jevne mellomrom trenger man å lufte ting for andre. 

3. Hvem passer nettverk for? 

Nettverk passer for alle, helt uavhengig av bransje. Det er nettopp miksen av helt ulike typer virksomhet som er styrken i mitt nettverk.

4. Hvordan vil du beskrive din gruppe?

Min gruppe inneholder HR ledere fra ganske store virksomheter, med et mye mer spesialisert og gjennomtenkt fokus på håndtering av ansatte enn vi generelt har i restaurantbransjen. Det å kunne suge til seg små og store ting fra folk som jobber full tid med HR er ren luksus.

Les mer

Finn E. Krogh fra Norsk Oljemuseum

1. Beskriv med få ord fordelene ved å være med i Virke nettverk

Nettverket gir en mulighet for å komme i tett dialog med ledere som står midt oppe i mange av de samme problemstillingene jeg til daglig jobber med.

2. Hvorfor er det viktig for ledere å være med i et nettverk?

Det er en god arena for å kunne reflektere over egne erfaringer og lære av hvordan andre har løst lederutfordringer. Dette gjelder alt fra krevende konflikthåndtering til positivt utviklingsarbeid.  

3.  Hvem passer nettverk for?

Alle ledere som ønsker å utvikle seg og lære av andre sine erfaringer vil ha glede av å delta i et nettverk.

4. Hvordan vil du beskrive din gruppe

Nettverket jeg har deltatt i er svært sammensatt både når det gjelder mennesketyper, bakgrunn og de organisasjonene. Mangfoldet er stort. Det opplever jeg som en styrke.

Les mer

Leif Mikkelsen fra Rittal

1. Beskriv med få ord fordelene ved å være med i Virke nettverk 

"Nettverket gir rom for gode diskusjoner, faglig påfyll, og inspirasjon".  eller "Verdien i nettverket ligger i miksen av menn og kvinner, i ulike aldere, fra ulike bransjer og med forskjellig størrelse på organisasjonene" 

2. Hvorfor er det viktig for ledere å være med i et nettverk? 

Ledere står ovenfor mange ulike utfordringer daglig. 
Nettverket gir muligheter for å lufte/diskutere disse utfordringene med en "nøytral" part,  samt få innspill og faglig påfyll fra eksterne foredragsholdere. 

3. Hvem passer nettverk for? 

Nettverket passer for alle ledere uavhengig av kjønn, alder, bransje og størrelse på organisasjonen.   

4. Hvordan vil du beskrive din gruppe

Nettverket mitt er meget inkluderende, uformell , med mange gode ledere,  med solid ledererfaring. 
Det er en god mix av alder, kjønn og ledererfaring. 

Les mer

Rita Bondeson Børke fra Mestergrønn

1. Beskriv med få ord fordelene ved å være med i Virke nettverk

I et HR nettverk får jeg mulighet til å diskutere HR faglige problemstillinger med likesinnede. Det gir mulighet for kompetanseheving og kunnskapsdeling. 

2. Hvorfor er det viktig for ledere å være med i et nettverk? 

Som leder kan det være begrenset hvem i organisasjonen du kan diskutere problemstillinger med. Det er også fort gjort å bli satt i den organisasjonskulturen du er i. Gjennom nettverk blir en kjent med andre synsvinkler, andre kulturer og har et felleskap i forhold til sitt fagfelt. 

3. Hvem passer nettverk for? 

Nettverk kan passe for alle som tilhører en gruppe med relativt like utfordringer og behov. 

4. Hvordan vil du beskrive din gruppe

Min gruppe har endret seg mange ganger i løpet av den tiden jeg har vært medlem av nettverket, og jeg har trivdes godt med alle de forskjellige medlemmene. Jeg opplever at både gruppemedlemmene og nettverkslederen bidrar til at jeg får økt kompetanse og råd og tips jeg kan bruke i min arbeidshverdag.Les mer