Nå kan du få økonomisk støtte til utdanning og kurs

Er du medlem og betaler inn til Virke/LO-fondet eller Virke/YS-fondet? Da kan du søke om midler her!

Hvilke tiltak kan du søke på?

Tiltak innen opplysnings- og utdanningstiltak, som kurs- og opplæring.

Formålet skal være kompetanseheving av bedriftsledere, tillitsvalgte og ansatte med særlig vekt på:

  • produktivitet
  • miljø
  • økt verdiskapning
  • samarbeidsspørsmål

Hvor høyt beløp kan jeg søke på?

Maksimumsbeløp det kan søkes på er kr 150 000,-. Støtten gis som delfinansiering av tiltaket med inntil 50% av budsjetterte kostnader.

Går du på kurs hos Virke dekker fondet kostnaden 100%, innenfor maksimumsbeløpet

Det eneste du trenger å gjøre er å sende en kopi av faktura merket refusjon og aktuell tariffavtale til , og vi refunderer beløpet.

Dette gjelder både kurs, nettverk og lederutvikling i regi av Virke.

Vil du i tillegg søke om dekket reise/opphold, bruker du ordinært søknadsskjema for disse kostnadene.

Hvem fordeler midlene?

Det er Spesialutvalget for VIRKE OU-FOND LO/YS som fordeler midlene.

Tariffavtale

Her kan du finne din tariffavtale.

 

Les mer

Retningslinjer, vedtekter og søknadsskjema