Nå kan du søke fondsmidler til kompetansetiltak

Medlemsvirksomheter som betaler inn til Virke/LO-fondet eller Virke/YS-fondet kan søke midler.

Tiltakene må gjelde opplysnings- og utdanningstiltak, som kurs- og skoleringsvirksomhet. Formålet skal være kompetanseheving av bedriftsledere, tillitsvalgte og ansatte med særlig vekt på produktivitet, miljø, økt verdiskapning og samarbeidsspørsmål.

Det kan også søkes om midler til kurs og program i regi av Virke. 

Tildeling av midler

Det er Spesialutvalget for VIRKE OU-FOND LO/YS som fordeler midlene.

Maksimumsbeløp det kan søkes på er kr 150 000,-.

Støtten gis som delfinansiering av tiltaket med inntil 50 % av budsjetterte kostnader.

Les mer

Retningslinjer, vedtekter og søknadsskjema