Nå kan du få økonomisk støtte til utdanning og kurs

Er du medlem og betaler inn til Virke/LO-fondet eller Virke/YS-fondet? Da kan du søke om midler her!

Hvilke tiltak kan du søke på?

Spesialutvalget LO/YS fordeler midler som arbeidsgivere kan søke på. Dette gjelder tiltak innen opplysning og utdanning, som kurs- og opplæring.

Formålet skal være kompetanseheving av ledere/bedriftsledere med særlig vekt på:

  • Produktivitet
  • Miljø
  • Økt verdiskapning
  • Samarbeidsspørsmål

Hvor høyt beløp kan jeg søke på?

Maksimumsbeløp det kan søkes på er kr 150 000,-. Støtten gis som delfinansiering av tiltaket med inntil 50% av budsjetterte kostnader.

Hvem fordeler midlene?

Det er Spesialutvalget for VIRKE OU-FOND LO/YS som fordeler midlene.

Tariffavtale

Her kan du finne din tariffavtale.

 

Les mer

Retningslinjer, vedtekter og søknadsskjema