Nå kan du søke fondsmidler til kompetansetiltak

Virke OU-fond LO/YS

Tiltakene må gjelde opplysnings- og utdanningstiltak, som kurs- og skoleringsvirksomhet. Formålet skal være kompetanseheving av bedriftsledere, tillitsvalgte og ansatte med særlig vekt på produktivitet, miljø, økt verdiskapning og samarbeidsspørsmål.

Tildeling av midler

Det er Spesialutvalget for VIRKE OU-FOND LO/YS som fordeler midlene.

Maksimumsbeløp

Maksimumsbeløp det kan søkes på er kr 150 000,-.

Støtten gis som delfinansiering av tiltaket med inntil 50 % av budsjetterte kostnader.

Les mer

Retningslinjer, vedtekter og søknadsskjema