Nå kan du søke fondsmidler til kompetansetiltak

Medlemsvirksomheter som betaler inn til Virke OU-fond tjenesteytende kan søke midler.

Hvert år bevilger styret for fondet  midler til støtte for opplærings- og utviklingstiltak.

Ansatte og arbeidsgivere som er medlem i Virke og har tariffbinding i en av de 7 landsomfattende overenskomster (Ideell) kan søke.

Stipend, tiltak og samarbeidstiltak