Nå kan du søke fondsmidler til kompetansetiltak

Virke OU-fond tjenesteytende.

Styret for fondet bevilger hvert år midler til støtte for opplærings- og utviklingstiltak.

Søknadsberettiget er ansatte og arbeidsgivere i medlemsvirksomhetene som er bundet av 7 landsomfattende overenskomster, innenfor området ideell.

Styret for fondet avgir hvert år årsberetning og handlingsplan med informasjon om fondet.

 

Stipend, tiltak og samarbeidstiltak