Samarbeidstiltak - Fellessøknad fra arbeidsgiver og tillitsvalgte

Samarbeidstiltak skal ha som mål å bevisstgjøre partene: øke fokus, kunnskap og ferdigheter på samarbeid mellom partene i virksomheten.

Planlegging og gjennomføring av tiltaket skal skje av ledelse og tillitsvalgte i fellesskap. Søknad skal utarbeides og signeres av begge parter.

Informasjon om samarbeidstiltak

Søknad om midler til Samarbeidstiltak som planlegges og gjennomføres av ledere og tillitsvalgte i fellesskap.

Samarbeidstiltak skal ha som målsetning å bevisstgjøre partene; øke fokus, kunnskap og ferdigheter på samarbeid mellom partene i virksomhetene. Med samarbeidstiltak menes fellestiltak ihht hovedavtalene.

Det er viktig at partene lokalt tar et felles ansvar for å bidra til økt verdiskaping i virksomhetene gjennom partssamarbeid mellom ledere og tillitsvalgte.

Planlegging og gjennomføring av tiltaket skal skje av ledelse og tillitsvalgte i felleskap. Verneombud og AMU skal være representert i prosjekter som berører problemstillinger relatert til deres funksjonsområder.

Et samarbeidsprosjekt kan favne vidt eller smalt alt etter virksomhetens fokus, ambisjoner og ressursbruk
på utfordringene.

Les mer

Tiltaksregler og søknadsskjema