Rapporter og analyse

grafer og statistikk i et dokument
Søk etter rapporter


Forsiden til rapporten

Antall døde 2010-2016

Analysen viser utvikling i antall døde i perioden 2010-16. Antallet fordeles på fylker og viser hvordan utviklingen har vært på fylkesnivå og totalt i Norge.

Ansvarlig:
Knut Erik Rekdal
Publisert: