Arbeidsmarkedsbarometer for handels- og tjenestenæringene

Vi følger utviklingen. Nedenfor gir vi deg en oversikt over tilgjengelig statistikk (Status), arbeidsgivers forventninger (Puls) og nødvendig informasjon om sammensetningen av arbeidsstyrken (Bakgrunn) .