Hvem jobber i handel og tjenester og hvor mye jobber de

Publisert:

Virkes arbeidsmarkedsbarometer viser i tall og fakta hvordan arbeidsmarkedet i handels- og tjenestenæringene ser ut. Hvem jobber der, hvor mye jobber de og hva særpreger disse næringene?

Ansatt i dagligvarehandelen

​​I Oslo og Akershus jobber 8 av 10 i handel og tjenester som er de fylkene med høyest andel tilsatte innen handel og tjenester – 6 av 10i Rogaland og Sogn og Fjordane som er de fylkene med lavest andel tilsatte innen handel og tjenester.De aller fleste jobber i handels- og tjenestenæringene.

Til sammen jobber over 1,8 millioner mennesker i handels- og tjenestenæringene. De tjenesteytende næringene er en variert gruppe og har virksomheter som tilbyr tjenester rettet mot både privatpersoner (som frisør, overnatting og museumsdrift) og virksomheter som tilbyr tjenester rettet mot næringslivet (som regnskap, vektertjeneste og vedlikeholdstjenester). Figuren viser hvordan de 1,8 millionene er fordelt på de ulike næringsgruppene (i henhold til SSBs næringsinndeling SN2007).Kilde: SSB

Kvinnedominerte næringer


Samlet sett er sektoren kvinnedominert, men det er store variasjoner mellom næringsgruppene. Innen informasjon og kommunikasjon er knapt 1 av 3 kvinner, mens innen helse og sosial er 8 av 10 kvinner.
1 av 3 jobber deltid: mange av bransjene, særlig de kvinnedominerte har mange deltidsansatte.
Første arbeidsplass for mange unge:


Handels og tjenestenæringen som viktig sysselsetter for unge.
For svært mange er denne sektoren det første møtet med arbeidslivet, gjennom sommerjobber og deltidsjobber ved siden av skole og utdanning. Mange har også sin første "ordentlige" jobb her.
Se flere fakta om hvem som jobber i handels- og tjenestenæringene her >>