Økt optimisme hos tjenesteytende næringer

Publisert:

Flere av Virkes medlemsvirksomheter planlegger å øke antall ansatte neste seks måneder enn forrige halvår.

Kokk på restaurantkjøkkenFigur: Forventningsindikator, Virkes medlemsvirksomheter. Kilde: Virkes arbeidsmarkedsbarometer

Forventningsindikatoren i Virkes arbeidsmarkedsbarometer (forholdet mellom hvor andelen som forventer å øke antall ansatte og redusere antall ansatte) har økt fra 1 til 1,3 fra september 2015 til mars 2016. Det er altså en større andel som forventer å øke antall ansatte nå enn i høst – mens andelen som forventer å redusere antall ansatte er om lag uendret. Det er først og fremst innen de tjenesteytende næringene at det planlegges bemanningsøkning, særlig innen Kunnskap og teknologi som bl.a. sysselsetter ingeniører og konsulenter og ideelle virksomheter som bl.a. sysselsetter helsepersonell. Her forventer mellom 25 og 30 prosent av virksomhetene å øke bemanningen. Også blant Virkes medlemmer er det geografiske forskjeller. Mens det er over 20 prosent av medlemmene i Oslo/Akershus og i Nord-Norge som forventer å øke antall ansatte, er det kun 11 prosent av virksomhetene på Vestlandet.

Bedre tilgang på riktig kompetanse
Tilgang på riktig kompetanse er den viktigste årsaken som oppgis blant disse virksomhetene for å øke bemanningen.

Arbeidsmarkedet i Norge har utviklet seg svært todelt det siste året, med økning i arbeidsledigheten langs kysten fra Kristiansand til Kristiansund og nedgang i store deler av landet ellers. Svak kronekurs og lav rente er viktige faktorer for at det går bra i områder der ledigheten har gått ned. Virkes tall tyder på at bedre tilgang på riktig kompetanse er en annen viktig faktor.

Les mer >>