Stabil arbeidsledighet

Publisert:

Ledighetstallene fra NAV som kom fredag før påskeuka, viser en liten nedgang i ledigheten –med   100 færre helt ledige personer i mars sammenlignet med februar. Det er andre måned på rad med nedgang i ledigheten .   

Utviklingen vi har sett lenge nå – men økende arbeidsledighet for personer i oljerelaterte jobber – er fortsatt hovedbildet av arbeidsmarkedet. Det er først og fremst personer bosatt i kystfylkene fra Vest-Agder til Møre og Romsdal og personer med yrkesbakgrunn som ingeniør og IKT, industri og konsulenter som er blitt rammet.


Figur: Endring i helt ledige mars 2015 – mars 2016 etter yrkesbakgrunn. Kilde: Nav
I mars viset ledighetstallene en liten nedgang i antall nye ledige. Dette var også tilfelle i februar. Det er likevel ventet at ledigheten vil fortsette noe gjennom året før det snur.
Fra mars året før var det størst økning for personer med yrkesbakgrunn som megler og konsulent og personer med bakgrunn fra kontorarbeid.
Størst nedgang var det for personer med yrkesbakgrunn fra serviceyrker og annet arbeid og innen reiseliv og transport
Det var nedgang i ledigheten i 10 fylker i mars 2016 sammenlignet med mars 2015, mens det var oppgang i fem fylker.