Informasjon om Butikkhandelen 2015

Denne rapporten omhandler butikkhandelen med særlig vekt på handelens sammensetning og regionale utviklingstrekk.

Innledningsvis presenteres hovedtrekkene i butikkhandelen (kap. 2) med fokus på hvordan butikkhandelen fordeler seg på ulike bransjer samt hvilke bransjer som har vokst mest eller minst.

Kapittel 3 omhandler butikkhandel per kategori og omsetning per innbygger i butikkhandelen rundt om i landet, mens den fylkesvise utviklingen i butikkhandelen finner du i kapittel 7.

En vesentlig andel av butikkhandelen foregår på kjøpesentre, som du kan lese mer om i kapittel 4.

Den tradisjonelle butikkhandelen får i økende grad konkurranse fra e-handel. Særlig innen elektronikk, klær og sko utgjør netthandel en betydelig del av den totale omsetningen. Dette kan du lese mer om i tema e-handel i kapittel 5.

Sommerhandelen er svært viktig i enkelte deler av landet og utgjør en stor del av årsomsetningen.

I tema sommerhandel, i kapittel 6, ser vi nærmere på hvor sommerhandelen har størst betydning.

Grunnlaget for fylkesvise tall i rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse med basis i tall fra Statistisk sentralbyrå, på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke.