Årsstatistikk 2015 Virke Byggevarehandel

Utvikling i byggevarehandelen, inkludert omsetning og markedsandeler 2015.

Rapportens forside