Årsstatistikk 2016 Virke Byggevarehandel

Rapporten viser omsetning, markedsandeler og vekstrater for aktørene i Virkes markedsinformasjonsgruppe for byggevarehandelen. I tillegg gir vi et anslag på totalomsetningen for hele byggevaremarkedet.

Bilde av rapportens forside