Det lønner seg å handle med utlandet

Faktahefte om betydningen av internasjonal handel for Norge og ser på de aktuelle prosessene i WTO og bilaterale frihandelsavtaler.

Bilde av rapportens forside