Grensehandel 2006-2013

Oversikt over nordmenns grensehandel.

Forsiden til rapporten Grensehandelen 2006-2013