Handelsrapporten 2017/2018

Hvordan er tingenes tilstand i norsk handel og hva skjer med den lokale sentrumsbutikken i fremtiden? Vil den overleve, eller spises den levende av multinasjonale handelskonglomerater som tilbyr sine produkter gjennom digitale løsninger?

 

  • Handelsrapporten tar temperaturen på det norske handelsmarkedet. Med Virkes Retaildatabase i ryggen og med fingeren på pulsen til varehandelen sitter vi med en unik dybdekunnskap og innsikt i hva som rører seg og hvorfor det skjer.
  • Vi har sett nærmere på utviklingen innenfor de ulike bransjene, kjedene og kanalene. Hvem er markedets vinnere og tapere, og hvilke kanaler vokser mest?
  • Rapporten gir deg et innblikk i de viktigste trendene som vil forme fremtidens handel. Hva kjennetegner fremtidens konsument, hvilke teknologitrender er viktigst for handelen og hvordan blir de demografiske forholdene i fremtidens Norge?
Les mer

Hvordan ser norsk handel ut i år 2030?

Basert på all vår kunnskap og våre analyser tegner vi et bilde av fremtidens handel.

Handelsrapporten 2017/2018 utarbeides i sin helhet av hovedorganisasjonen Virke. Rapporten er i hovedsak beregnet på beslutningstakere i og tjenesteleverandører for norske handelsbedrifter samt øvrige beslutningsmyndigheter

Handelsrapporten leveres nå kun i pdf-format.

Les mer