Import av matvarer til Norge 2010-16

Analysen viser utviklingen i importen av matvarer til Norge i perioden 2010-2016. Importen måles i volum og verdi, hvilke land Norge importerer fra samt utvikling i volum fra disse landene. Importen er også brutt ned i undergrupper som for eksempel meierivarer, kjøtt og drikkevarer. Det finnes også en skandinavisk sammenligning i rapporten.

Bilde av rapportens forside