Import av møbler til Norge 2010-2016

Analysen viser utviklingen i importen av møbler til Norge i perioden 2010-2016. Importen måles i volum og verdi samt hvilke land Norge importerer fra samt utvikling i volum fra disse landene. Importen er også brutt ned i undergrupper som for eksempel kjøkkenmøbler og soveromsmøbler.

Bilde av rapportens forside