Import av møbler til Norge 2012-18

Analysen viser utviklingen i importen av møbler til Norge i perioden 2012-2018.

Analyse av import av møbler til Norge

Importen måles i volum og verdi samt hvilke land Norge importerer fra samt utvikling i volum fra disse landene. Importen er også brutt ned i undergrupper som for eksempel kjøkkenmøbler og soveromsmøbler.