KBS rapporten 2016/2017

KBS-rapporten 2016/2017 gir deg innsikt i markedet. Hvordan er konkurranseforholdene? Hva gir gevinst? Hvilken energimiks blir etterspurt i fremtiden?

Priser

  • Ordinær pris kr 3 500,00
  • Medlemspris kr 3 500,00
Publisert:

Kjøp

De siste årene er KBS-bransjen blitt utfordret gjennom endring av rammebetingelser, skift i forbrukertrender og synkende etterspørsel etter sentrale varegrupper. For kioskene er situasjonen fremdeles kritisk, mens det i bensinstasjonsmarkedet har vært en positiv omsetningsutvikling som følge av konsolideringer, eierskifte og økt satsing på produkt- og profilering i butikk.

KBS-bransjen hadde i 2015 en samlet omsetning på nesten 14,7 milliarder eks. drivstoff, noe som gir en positiv utvikling fra 2014 med en vekst på 0,3 prosent. Bransjen har siden 2008 hatt en negativ omsetningsutvikling, men siden bunnen ble nådd i 2013 har omsetningen vært økende. Etter noen utfordrende år på begynnelsen av årtusenskiftet med utvidede åpningstider i dagligvarehandelen, flere søndagsåpnende butikker og digitalisering av viktige varegrupper som blader, aviser, musikk og spill, har bransjen gjennomgått store endringer.