KBS-rapporten 2017/2018

Det pågår store endringer i det norske bensinstasjonsmarkedet. Dette er en bransje som nå står ovenfor et paradigmeskifte med to strategiske retninger som preger bransjen; fokus på fornybar energi og convenience konsepter. Hva skal til for å sikre fremtidig konkurransekraft?

bilde av rapporten

Priser

  • Ordinær pris kr 4 000,00
  • Medlemspris kr 2 000,00

Kjøp

  • I årets KBS-Rapport får du ferske tall med omsetningsutvikling ned på ulike varekategorier og innsikt i aktørenes strategiske satsing.
  • Du kan lese om hvorfor skillelinjene i det norske matmarkedet viskes ut, om endret forbrukeratferd og om hva som skal til for å sikre fremtidens kunde.
  • Videre kan du lese om hvorfor utbygging av energistasjoner er avgjørende for å sikre fremtidig konkurransekraft, og hvorfor vi mener at utbygging av ladeinfrastruktur må være basert på kommersielt interessante forretningsmodeller.

Hvordan ønsker du rapporten levert?

  1. Trykket versjon
  2. Trykket og digital (pdf) versjon
  3. Digital (pdf) versjon

Skriv inn ditt valg i kommentarfeltet i bestillingen.

Les mer