Kjedelederundersøkelse

Rapporten viser hva en rekke kjedeledere innen norsk handel forventer av utvikling i 2017, samt hvordan utviklingen har vært i 2016.

Forsiden til rapporten
Ansvarlig:
Knut Erik Rekdal
Publisert:

Respondentene uttaler seg om forventning til prisøkninger, omsetning, lønnsomhet og utvikling i antall ansatte både for egen kjede og sin bransje. Rapporten tegner et bilde av optimisme på kjedenes egne vegne, mens man er noe mindre optimistisk på sin egen bransjes utvikling.