Markedsrapport for detaljhandel

Månedlig rapport som gir grundig informasjon om omsetningsutviklingen i handelen på en oversiktlig måte. Heftene presenterer først og fremst månedlig utvikling i detaljhandelmarkedet. Prisen inkluderer ett års abonnement.

Hver måned utgir Virke en Markedsrapport over detaljhandelen. Rapporten gir informasjon om omsetningsutviklingen i handelen på en oversiktlig måte. Heftene presenterer først og fremst månedlig utvikling i detaljhandelsmarkedet. Gjennom å tegne et eget abonnement kan dere få tilsendt rapporten hver måned.

Emneord

  1. Salg
  2. Ledelse