Mote & Fritid – butikkhandelen 2014

Omsetning i kles-, sko-, og veskebutikkene i Norges kjøpesentre.

Bilde av rapportens forside