Treningssenterbransjen 2015

​Det har vært en begrenset vekst i antall nyåpnede treningssentre i Norge det siste året. Bransjens samlede omsetningsvekst er lavere enn tidligere, og den har svakere marginer. Omstillingsprosesser og konsolidering preger de største kjedene.


Virke Trening har siden 2011 kartlagt treningssenterbransjen i Norge med hensyn til viktig nøkkelinformasjon

knyttet til:

  • Bransjens vekst, struktur og organisering
  • Relevante nøkkeltall knyttet til bransjens omsetning og lønnsomhet
  • Bransjens geografiske utbredelse

Funnene for 2015 gjengis i "Treningssenterbransjen 2015"

Har du spørsmål om rapporten kan du kontakte bransjedirektør Anne Thidemann på e-post: