Utsikter for norsk handel 2016

Rapporten søker å peke på relevante utfordringer både på overordnet plan og for bransjene spesifikt. I tillegg retter den søkelyset mot de nyeste trendene som bransjen må forholde seg til i året som kommer.

Bilde av rapportens forside