Antall døde 2010-2016

Analysen viser utvikling i antall døde i perioden 2010-16. Antallet fordeles på fylker og viser hvordan utviklingen har vært på fylkesnivå og totalt i Norge.

Forsiden til rapporten

Ønsker du oversikt over utvikling i antall døde på kommune-, fylke-  og nasjonalt nivå for Norge i perioden 2010-16, finner du det i denne rapporten