Utvikling nordmenns netthandel med kort

Analysen viser utviklingen i nordmenns netthandel i utlandet med bank- og kredittkort fra 2011 til 2016.

Analysen baserer seg på transaksjonsdata fra norske bank og kredittkort fra Statistisk Sentralbyrå/Norges Bank. Utviklingen vises både i transaksjoner og omsetning samt for ulike varegrupper i perioden.