Virkes e-Handelsbarometer 1. kvartal 2015

Ser vi tilbake på 2014, var veksten i netthandelen med varer rekordstor – med en tilvekst på hele 16,8 prosent – mot en vekst i detaljhandelen som helhet på 3,4 prosent.* Etter en god julehandel på nett - ser netthandelen med varer ut til å fortsette inn i det nye året. eHandelsbarometeret viser en vekst på litt under 2 prosent for varer sammenlignet med samme periode i 2014.

Bilde av rapportens forside