Virkes e-Handelsbarometer 2. kvartal 2014

Virke presenterer med dette eHandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet på nett i årets første kvartal, hvilke varegrupper vi handlet mest av, hvor mange av kjøpene som ble gjennomført i utenlandske nettbutikker med mer.

Bilde av rapportens forside