Virkes e-Handelsbarometer 4. kvartal 2015

Etter en svak start på året hva gjelder netthandel med varer – var det en tosifret vekst de siste 3 kvartalene av 2015. Netthandelen utgjør fortsatt bare anslagsvis 6-7 prosent av våre totale varekjøp, men vi ser at stadig flere av kjøpene våre påvirkes av digital aktivitet. Også bruken av mobil er økende, og i 4. kvartal ble 9,1 prosent av kjøpene våre betalt på mobilen.

Bilde av rapportens forside