Mann illustrerer det å beskytte familie, hus og bil ved å holde en paraply over skisser av dette

Virke Forsikring - MEDLEMSFORDEL #1

Så mange som 9 av 10 medlemmer sparer penger på å benytte medlemsfordelen gjennom Virke Forsikring. Erfaring viser at de aller fleste medlemmer sparer minimum 10 %.

Bruker du medlemsfordelen på forsikring? 

Endringer i årsavgiften for kjøretøy

Marit Lorentzen-Lund

Husk at årsavgiften for kjøretøy blir erstattet med Trafikkforsikringsavgift til staten fra 1.1.2018 og skal nå kreves inn av forsikringsselskapene sammen med forsikringen av kjøretøyet.

Marit Lorentzen-Lund, Virke Forsikring