Virke Forsikring

Få et godt tilbud på forsikring. Benytt medlemsfordelene dine.

Virke Forsikring hjelper deg:

 • med rådgivning på pensjon og forsikring.
 • med svar på de vanskelige spørsmålene.
 • når uhellet er ute.
 • å spare penger på forsikring.
Les mer

Våre forsikringer for Virke medlemmer:

Personforsikring

 • Yrkesskadeforsikring
 • Pensjonsforsikring
 • Sykeavbruddsforsikring
 • Sykelønnsforsikring
 • Fritidsulykke og sykdom
 • Ulykkesforsikring
 • Reiseforsikring
 • Dødsfallsforsikring / Gruppelivsforsikring
 • Innehaverforsikring
 • Helseforsikring
Les mer

Ansvarsforsikring

 • Styreansvar
 • Bedriftsansvar
 • Produktansvar
 • Profesjonsansvar
 • Formuesansvar
 • Rettshjelp
 • Kriminalitet
Les mer

Kjøretøyforsikring

 • Firmabilforsikring
 • Begravelsesbilforsikring
 • Lastebilforsikring
 • Arbeidsmaskinforsikring
 • Andre kjøretøy
Les mer

Bygninger, eiendeler og varer

 • Bygningsforsikring
 • Maskiner, eiendeler og varer
Les mer

Transportforsikring

 • Kjøp og salg
 • Gods i bil
 • Transportansvarsforsikring
Les mer

Flere forsikringer

 • Miljø
 • Datakriminalitet
 • Avbrudd / Driftstap
 • Prosjekt – og entreprenør
 • EDB
 • Maskin
 • Underslag
 • Verdisak
Les mer