Forsikringsløsninger - Gravferd

Gravferdsagent på jobb

Som medlem av Virke Gravferd har du tilgang til bransjetilpassede og svært gode betingelser på forsikring.

Vi tilbyr også en helhetlig rådgivning innen forsikring og pensjon, slik at du som medlem blir trygg på å velge den beste løsningen for din virksomhet.

Tilpassede forsikringer for medlemmer i Virke Gravferd

  • Gode priser på bilene til begravelsesbyråene – Fri kjørelengde og ikke bonustap ved skade
  • Avbruddsforsikring på bårebil
  • Garanti for at du får en tilsvarende leiebil når deres varebil blir utsatt for en skade
  • Skade på kister under frakt på intill 50 000 kr
  • Forsikring som dekker eiendeler tilhørende den avdøde
  • Maskinskade er dekket for kjørerom
  • Ingen helseerklæring på behandlingsforsikring når dere kjøper til alle ansatte