Virke.no

Endringer i årsavgiften for kjøretøy

Årsavgiften for kjøretøy blir erstattet med Trafikkforsikringsavgift til staten fra 1.1.2018 og skal nå kreves inn av forsikringsselskapene sammen med forsikringen av kjøretøyet.

Her finner du spørsmål og svar om den nye ordningen.