Hva skjer om jeg selger kjøretøyet mitt?

Svar:

Du skal bare betale trafikkforsikringsavgift fram til datoen for omregistrering. På samme måte som i dag er det viktig at både selger og kjøper undertegner og leverer melding om eierskifte til Statens vegvesen. Hvis salgsmeldingen ikke er riktig utfylt, vil selger fortsatt stå som ansvarlig for kjøretøyet og alle framtidige krav knyttet til kjøretøyet vil gå til selger.