Virke.no

Når skal jeg betale trafikkforsikringsavgift til staten?

Svar:

Fra 2018 skal Trafikkforsikringsavgift betales samtidig med forsikringspremien. Betaler du forsikringen hver måned, gjør du det samme med trafikkforsikringsavgift. En forsikringsavtale som løper inn i 2018 skal ha med trafikkforsikringsavgift. Virke Forsikring vil kreve inn den delen av avgiften som gjelder for 2018 i slutten av 2017. Har du månedlig betaling vil trafikkforsikringsavgift komme med på hver faktura fra og med hovedforfallet i 2017. Årsavgiften for 2017 vil du motta på vanlig måte.