Innlogging til forsikringsportalene

 

Velg mellom:

 

NB: Husk at det er eget brukernavn og passord for portalen på Gruppelivsforsikring. Dette er nylig sendt deg pr e-post.

 

Gruppelivsforsikring

Dersom bedriften har gruppelivsforsikring /sykdomsforsikring og det er skjedd endringer i antall ansatte, registrerer du dette her. I portalen finner du også en oversikt over vilkår, faktura og forsikringsavtale.

 

Andre forsikringer:

Er det skjedd endringer i de øvrige forsikringene registrerer du dette her.

 

Dersom du har både gruppelivsforsikring og andre forsikringer må du logge deg på i begge portaler for å gjøre endringer og få fullstendig oversikt over dine avtaler.
Du vil i løpet av kort tid få tilgang til kun èn felles portal hvor du finner alle forsikringene samlet.

 

Les mer