Meld skade

Norske penger

Våre skademeldingskjema finner du på høyre side og kan sendes til e-post:  eller per post til:

Virke Forsikring
Postboks 2880, Solli
0230 OSLO

Virke Forsikring har avtale med oppgjørsselskapet Crawford & Company AS. Vakttelefonen er bemannet 24 timer i døgnet. Kontaktes ved skader i Norge.

Tlf. +47 67 55 25 00 eller

Ved skader eller sykdom i utlandet kan SOS International kontaktes på         

tlf.  +45 70 10 50 55

Ved behandlingsforsikring kontaktes Sparebank 1 og behandlingsservice   

tlf. + 47 05 54 52 eller

Melding om pensjonsutbetaling gjøres direkte på www.storebrand.no