Virke Oppfølging

Virke Oppfølging er et komplett HR-system / personalsystem for virksomheter som ønsker seg enklere personalrutiner, effektiv oppfølging av sykefravær og sikre et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Systemet inneholder funksjoner som gir bedre oversikt, tilgjengelighet og kontroll på informasjon knyttet ansatte og arbeidsmiljø.

Virke Oppfølging sikrer at virksomheter til enhver tid overholder regelverket og gir konkrete tips og råd for hvordan ledere løser situasjoner i henhold til beste praksis.

Dette kan bidra til å forebygge sykefravær, hindre ulykker og skader i arbeidsmiljøet og redusere kostnader i virksomheten.

Virke Oppfølging sparer virksomheten for tid og penger.

Nøkkelfunksjonalitet

 • Personalinformasjon
 • Registrering og behandling av ferie og fravær
 • Sykefraværsoppfølging med lederstøtte
 • Mobil tilgang for ledere og ansatte
 • Avvikshåndtering
 • Oppfølging av ansatte - medarbeiderskap, kompetansekartlegging og omstilling
Les mer

Moduler

 • Oppfølging
 • Omstilling
 • Skadebase
 • Avvikshåndtering
 • Planlegging
 • QA
 • Kompetanse
 • Medarbeidersamtaler
 • Håndbok
Les mer

Fordeler for ledere

 • Bedre oversikt over egne ansatte
 • Enklere oppfølging av sykefravær
 • Oppfølging, tiltak og varsling ved sykefravær, skader og ulykker
 • Enklere planlegging av arbeidstid og ferie
 • Tilgang til rapporter, statistikker og lønnsbehandling
 • Bedre dokumentasjon av fravær, skader og ulykker
 • Lover og regler korrekt ivaretatt
 • Økt trygghet i lederrollen
 • Mobilfunksjon for ledere
Les mer

Fordeler for ansatte

 • Ansatte blir mer selvhjulpne
 • Tilgang til oversikt over egne feriedager og egen arbeidstid
 • Mulighet til å registrere skader og ulykker
 • Mobilfunksjon for ansatte
Les mer

Fordeler for HR

 • Mindre oppdatering av personalinfo
 • Færre spørsmål rettet til administrasjonen
 • Ressurser blir frigjort og overskuddstiden kan brukes verdiskapende i form av strategisk HR-arbeid

 

Les mer

Kampanje for små til mellomstore bedrifter!

Oppfølging standard

 

I Virke Oppfølging standard får du tilgang på

 • Personalregister
 • Fraværsregistrering
 • Oppfølging av ansatte, administrative tiltak, skjematikk og søknader, ferie/fraværsoversikt og standard rapporter.

Virke Oppfølging standard passer bra til mindre virksomheter som ønsker å komme raskt i gang med personaloppfølging. Oppfølgingsmodulen er selve hoved-modulen i Virke Oppfølging og sikrer effektiv og bedre oppfølging av ansatte på alle nivåer i organisasjonen. All ansatt-informasjon er samlet ett sted og hjelper deg i den daglige operasjonelle ledelsen.

Les mer

Oppfølging standard+

I Virke Oppfølging standard+ får du tilgang på

 • Personalregister
 • Fraværsregistrering
 • Oppfølging av ansatte, administrative tiltak, skjematikk og søknader, ferie/fraværsoversikt og standard rapporter.
 • Oppfølging av nyansatte
 • Rapporter, dokumentarkiv, * 5 GB lagring
 • Timeregistrering
 • Medarbeidersamtaler.

Virke Oppfølging standard+ er ideell for  virksomheter som ønsker et unikt system for oppfølging av ansatte, med mulighet for integrasjon med eksisterende system og direkte innrapportering til NAV

Les mer