Kampanje for små til mellomstore bedrifter!

Ønsker du å gjøre din jobb som leder enklere?

Virke Oppfølging bidrar til enklere personalrutiner, effektiv oppfølging av sykefravær og sikre et godt og sikkert arbeidsmiljø. Systemet inneholder funksjoner som gir bedre oversikt, tilgjengelighet og kontroll på informasjon knyttet ansatte og arbeidsmiljø.

 

Kort og godt:

 • Komplett lederverktøy for oppfølging av medarbeidere
 • Nettbasert. Krever ikke kjøp og installasjon av programvare
 • Medarbeiderne følges fra ansettelse til fratredelse
 • Alle regler for oppfølging av sykmeldte ivaretas
 • Bedre og enklere ressurshåndtering

 

Les mer
 • Effektive, enklere og bedre rutiner for ledelse og oppfølging
 • Bedre trivsel og redusert sykefravær
 • Grafiske modeller, oversikter og rapporter på individ og gruppenivå
 • Varsling via e-post

 

Les mer

Eksempel til oppsett for en bedrift med 20 ansatte:

Firma og Personalregister

 • Firmaoppsett
 • Organisasjonsstruktur/ lederstruktur
 • Brukertilganger
 • Roller og menyer
 • Varslingssenter (innboks)
 • Ansattportal (mobil)
 • Feltadministrasjon
 • Pårørende / barn
 • Dokumenter
 • Arbeidsforhold
 • Tilleggsverdier
Les mer

Fravær

 • Ferie administrasjon
 • Kalender
 • Fraværsregistrering og oppfølging
 • Korttidsfraværs oppfølging
 • Skjema (fraværsoppfølging)
 • Ferie/fraværsgodkjenning

HR

 • Endring ansattforhold
 • Oppfølging nyansatte
 • Oppfølging sluttede
 • Medarbeidersamtaler
Les mer

5760 per år for 20 ansatte (ekskl. mva.)
For samme pris er det også mulig å bytte ut Fravær og HR modulen med HMS og Kompetanse.

Les mer

Virke Oppfølging