Moduler i Virke oppfølging

Virke Oppfølging standard

I Virke Oppfølging standard får du tilgang på

 • Personalregister
 • Fraværsregistrering
 • Oppfølging av ansatte, administrative tiltak, skjematikk og søknader, ferie/fraværsoversikt og standard rapporter.

Virke Oppfølging standard passer bra til mindre virksomheter som ønsker å komme raskt i gang med personaloppfølging.

Oppfølgingsmodulen er selve hoved-modulen i Virke Oppfølging og sikrer effektiv og bedre oppfølging av ansatte på alle nivåer i organisasjonen. All ansatt-informasjon er samlet ett sted og hjelper deg i den daglige operasjonelle ledelsen.

Virke Oppføling standard+

I Virke Oppfølging standard+ får du tilgang på

 • Personalregister
 • Fraværsregistrering
 • Oppfølging av ansatte, administrative tiltak, skjematikk og søknader, ferie/fraværsoversikt og standard rapporter.
 • Oppfølging av nyansatte
 • Rapporter, dokumentarkiv, * 5 GB lagring
 • Timeregistrering
 • Medarbeidersamtaler.

Virke Oppfølging standard+ er ideell for  virksomheter som ønsker et unikt system for oppfølging av ansatte, med mulighet for integrasjon med eksisterende system og direkte innrapportering til NAV.

Moduler som kan legges til i systemet:

 • Oppfølging av ansatte og arbeidsmiljøet
 • Omstilling: Prosess, tiltak, varsling og kostnadsberegning
 • Skadebase​: Registrering av skader, ulykker og HMS-observasjoner, oppfølging og tiltak og varsling
 • Avvikshåndtering: Registering av avvik, oppfølging og tiltak og varsling
 • Planlegging: Planlegging av; arbeidstid, skift og turnus og oppgaver
 • QA: Spørreundersøkelser og rapporter
 • Kompetanse kartlegging: Kurs, prosesser og CV
 • Håndbøker: Personalhåndbok, HMS håndbok, lederhåndbok, sykefraværshåndbok og egne håndbøker

​ Fordeler for ledere

 • Bedre oversikt over egne ansatte
 • Enklere oppfølging av sykefravær
 • Oppfølging, tiltak og varsling ved sykefravær, skader og ulykker
 • Enklere planlegging av arbeidstid og ferie
 • Tilgang til rapporter, statistikker og lønnsbehandling
 • Bedre dokumentasjon av fravær, skader og ulykker
 • Lover og regler korrekt ivaretatt
 • Økt trygghet i lederrollen
 • Mobilfunksjon for ledere

Fordeler for ansatte

 • Ansatte blir mer selvhjulpne
 • Tilgang til oversikt over egne feriedager og egen arbeidstid
 • Mulighet til å registrere skader og ulykker
 • Mobilfunksjon for ansatte

Fordeler for HR og administrasjon

 • Mindre oppdatering av personalinfo
 • Færre spørsmål rettet til administrasjonen
 • Ressurser blir frigjort og overskuddstiden kan brukes verdiskapende i form av strategisk HR-arbeid
 • Tilgang til rapporter, statistikke