Stortinget

Vår politikk

Virke ønsker et Norge der det er verdsatt og attraktivt å lage arbeidsplasser, bygge kompetanse, skape verdier og løse samfunnsoppgaver.

Virkes medlemmer er arbeidsgivere, kunnskapsbyggere, velferdsleverandører og verdiskapere i mer enn 50 ulike bransjer.

  • Virke bistår medlemmene i å være seriøse arbeidsgivere og virksomhetsbyggere gjennom rådgivning og nær oppfølging.
  • Virke formidler gode og annerledes historier fra våre virksomheter til våre interessenter i samfunnet og bygger arenaer for å dele lærdommer på tvers av bransjer.
  • Virke er frempå overfor det politiske miljø og forvaltningen for at det skal legges til rette for arbeid og verdiskaping, for likeverdig konkurranse og mangfold og for best mulig samspill mellom private og ideelle virksomheter og det offentlige

Politiske tema

Nyheter

Vis flere

Laster flere sider...