Virke.no

2.2. Stabilt, men høyt sykefravær

De siste årene har sykefraværsprosenten ligget relativt stabilt på mellom 6,3 og 6,5 prosent, jf. NAVs sykefraværstatistikk.

Tallene fra NAV og SSB viser at det totale, sesongjusterte sykefraværet lå på 6,5 prosent i 3. kvartal 2017. Det legemeldte sykefraværet utgjorde 5,44 prosent, mens det egenmeldte sykefraværet utgjorde 1,01 prosent. Sammenliknet med 2. kvartal i 2017 sank det legemeldte fraværet med 3,9 prosent, mens det egenmeldte fraværet økte med 0,3 prosent.

Dette betyr at vi fremdeles er et godt stykke unna å nå delmål 1 i IA-avtalen om å redusere sykefraværet med 20 prosent sammenlignet med nivået i andre kvartal 2001. For å nå målet må det totale sykefraværet ikke overstige 5,6 prosent. Sammenliknet med nivået i 2001 er sykefraværet redusert med 9,9 prosent, og det betyr at vi bare er halvveis til målet etter 16 år med IA-avtale.