Virke.no

2.2. Stabilt, men høyt sykefravær

De siste årene har sykefraværsprosenten ligget relativt stabilt på mellom 6,3 og 6,4 prosent, jf. NAVs sykefraværstatistikk.

I 4. kvartal 2016 lå det totale sykefraværet på 6,4 prosent. Det legemeldte sykefraværet utgjorde 5,4 prosent, mens det egenmeldte sykefraværet utgjorde 1,0 prosent. Sammenliknet med 3. kvartal i 2016 økte det legemeldte fraværet med 1,0 prosent, mens det egenmeldte fraværet økte med 5,1 prosent.

Dette betyr at vi fremdeles er et godt stykke unna å nå Delmål 1 i IA-avtalen om å redusere sykefraværet med 20 prosent sammenlignet med nivået i andre kvartal 2001. For å nå målet må det totale sykefraværet ikke overstige 5,6 prosent. Sammenliknet med nivået i 2001 er sykefraværet redusert med 10 prosent, og det betyr at vi bare er halvveis til målet etter 16 år med IA-avtale.