Virke.no

2.8. Forskjeller i sykefraværet i offentlig og privat sektor

Sykefraværet er lavere i privat sektor enn det er i staten og kommunene. Ved siste måling fra NAV var fordelingen på det legemeldte sykefraværet som følger:

Kommunesektoren: 7,1 prosent
Statlig forvaltning: 5,4 prosent
Privat sektor: 4,9 prosent


Det legemeldte sykefraværet øker mest i statlig sektor fra 3. kvartal 2016 (2,3 prosent). I privat sektor var økningen på 0,3 prosent.

Hvis vi ser på noen utvalgte næringer i privat sektor der Virke organiserer mange virksomheter, ser tallene slik ut:

Legemeldt sykefravær for virksomheter med og uten IA-avtale i utvalgte næringer Med IA-avtale Uten IA-avtale
Varehandel (inkludert reparasjon av motorvogner) 5,2 % 4,8 %
Forretningsmessig tjenesteyting 6,8 % 5,0 %
Private tjenester ellers 5,3 % 5,1 %
Informasjon og kommunikasjon 3,6 % 3,0 %
Overnattings- og serveringsvirksomhet 5,8 % 4,7 %
  3,5 % 3,5 %

Tallene gjelder pr 4. kvartal 2016

Les mer