Virke.no

5.1. Høyere sykefravær i norge enn hos våre nordiske naboer

Sykefraværet i Norge ligger som nevnt på 6,4 prosent og det har vært stabilt i de senere år. Hvordan ser tilsvarende tall ut i land som er naturlig å sammenlikne seg med? Sykefraværet i Danmark var 3,64 prosent i 2015, og i Sverige lå sykefraværet på 4,1 prosent det samme året .

Tall fra OECD viser at det i Norge i 2014 gikk tapt 16,2 dager per person i sykefravær. Det tilsvarende tallet for Sverige var 10,6, for Danmark 8,1 og for Finland 8,9. Både legemeldt og egenmeldt fravær inngår i disse tallene, og det indikerer at fraværet er merkbart høyere i Norge enn hos våre naboer. Også Proba samfunnsanalyse har konkludert med at Norge har et "langt høyere sykefravær" enn sammenliknbare land.