Fjern formuesskatt på arbeidende kapital

Norske penger

For å sikre nødvendige investeringer i næringsvirksomhet har Virke satt seg mål om å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital innen 2020.

Er det noe Norge trenger mer av så er det investeringer i næringsvirksomhet. Det er for lite privat investeringskapital til å starte og utvikle bedrifter lokalt i Norge i det omfanget vi trenger for å sikre sysselsetting og finansiering av velferden i tiden fremover. Derfor er det viktig at formueskatten på arbeidende kapital fjernes.

Hva er arbeidende kapital?

Arbeidende kapital er definert som driftsmidler, næringseiendom, aksjer og annen finanskapital. Virke har i samarbeid med 10 andre næringslivsorganisasjoner, i Alliansen for privat norsk eierskap, utarbeidet en modell som skiller arbeidende kapital fra privat formue, som bolig, bil og båt. Et slikt skille har man bl.a hatt i over 15 år i Sverige, før all formuesskatt ble fjernet i 2007.

Det er ingen land vi kan sammenligne oss med som har formuesskatt på arbeidende kapital i det omfang vi har i Norge. All norskeid arbeidende kapital skattlegges med en sats på 0,85 prosent, dog med et bunnfradrag (1,4 millioner pr skatteyter) og en verdsettelsesrabatt på aksjer og driftsmidler på 10 prosent fra 2017.

Hvorfor må vi fjerne formueskatten på arbeidende kapital?

Fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital handler om

  • å fremme flere investeringer i næringsvirksomhet - herunder å flytte mer kapital fra bolig til næringsliv og arbeidsplasser
  • å gi lokale bedrifter tilgang på kapital - lokale bedrifter i Norge er stort sett avhengige av lokal kapital
  • å fremme gründerbedrifter - formuesskatten rammer bedrifter i oppstartfasen fordi den betales på verdiene som er investert i bedriften hvert år uavhengig av om bedriften tjener penger
  • å likebehandle norske private eiere med utenlandske – formuesskatt på norsk privat eierskap er en vesentlig årsak til at mange norske bedrifter selges ut

Hva skjer fremover?

Virke bidro til at Stortinget vedtok å skille arbeidende kapital fra annen formue i forbindelse med skattemeldingen våren 2016. Stortinget vedtok å gi driftsmidler og aksjer redusert verdsettelse i statsbudsjettet for 2017. Dette støttes av Høyre, Frp, Venstre, KrF og Arbeiderpartiet. Høyre, Frp, Venstre og KrF har sagt at de vil gå videre i en nedtrapping av formuesskatten på arbeidende kapital.

Virke følger dette opp ifm partienes programmer for stortingsperioden 2017-2021, i ny regjeringserklæring etter valget i september 2017 og i de neste statsbudsjettene. Virke har bedt regjeringen Solberg om å redusere satsen på arbeidende kapital fra 0,85 pst til 0,5 pst i statsbudsjettet for 2018. Målet er å fjerne all formuesskatt på arbeidende kapital innen 2020.