Høringer

I dette arkivet legger Virke ut alle sine avgitte høringsuttalelser.

Høringer

Type Dokumentnavn Dato
pdf Høring - Forslag til ny økonomiforskrift til friskoleloven
pdf Høringssvar fra Virke - Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører 020518
pdf Høringssvar søndagsåpent frist 25.04.18
pdf Høringssvar utkast til ny om kredittopplysningsvirksomhet feb2018
pdf Høringsdokument - utkast til standard for treningssentre
pdf Høringssvar - endring i bokføringsforskriften om personallister og arbeidsplan
word Innspill til FIN - statsbudsjett 2019
pdf Høringssvar - tilskudd til virksomheter med OTP som leverer lovpålagte spesialsthelsetjenester og statlig barneverntjenester
pdf Forskrift for forsøk med tiltaket varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi
pdf Høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Tilskudd til utleieboliger - utkast til ny forskrift
pdf Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse og midlertidig ansettelse
pdf Høringssvar - allmenngjøring hotell og servering
pdf Statsbudsjett 2018
pdf Høringssvar - Forslag til endringer i barnehageloven
pdf Høringssvar - Om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg
pdf Høringssvar - Ny personopplysningslov 16. oktober 2017
pdf Uttalelse - Høring - forslag til endringer i bestemmelsene om fagprøve svenneprøve praksisbrevprøve og kompetanseprøve
pdf Høringssvar merverdiforskriften § 3-12-5
pdf Høringsuttalelse til ny fagskolelov 27.september 2017
pdf Høring - innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål svar fra Virke
Vis flere
Laster flere dokumenter...